Nastavovač pre 3D laserovacie rezacie stroje Trumpf

Malacky, SK


zabezpečuje bezporuchový chod prevádzky, správne zoradenie strojov a nástrojov, a odstraňuje vzniknuté poruchy v spolupráci s údržbou v 3 zmennej prevádzke
zodpovedá za správne zoradenie strojov a nástrojov a zabezpečuje ich bezporuchový chod, uvoľňuje výrobu
vykonáva meranie výrobkov počas pracovných zmien
vykonáva autonómnu údržbu
vykazuje priebeh zmeny
vykonávanie 5S