Elektronik

Malacky, Slovakia

V našej spoločnosti hľadáme kolegu na údržbe. Ak máš skúseností s údržbou strojov, si manuálne zručný a zodpovedný, neváhaj nám poslať svoj životopis.

K hlavným úlohám elektronika na zvarovni bude patriť najmä:

- zabezpečenie spoľahlivého chodu zverených automatizovaných výrobných liniek
- zodpovednosť za nepretržitý chod strojov, zariadení a technológií autom. výrobných liniek
- operatívna údržba: diagnostika a odstraňovanie porúch technológií autom. výrobných liniek s dôrazom na minimalizovanie prestojov
- vykonávanie predpísanej preventívnej údržby
- vykonávanie pridelených úloh pri oprave, pravidelnej, ako aj preventívnej údržbe
- vykonávanie opráv a prác na elektrickej sústave do 1000V trieda objektu A
- starostlivosť o zverené technológie
- optimalizácia výrobných zariadení
- spolupráca pri inštalácii nových zariadení so všetkými oddeleniami výroby