Buyer

Malacky, SK

Hľadáme zanieteného nákupcu so znalosťou trhu, ktorý bude vedieť spájať strategické plány spoločnosti s potrebami prevádzky, budovať vzťahy s dodávateľmi a nezľakne sa žiadnej výzvy. Ak si kreatívny a vieš hľadať nové riešenia, nápady a technológie, budeš ten správny nákupca pre nás!​

K hlavným povinnostiam  nášho nákupcu bude patriť:

  • Monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít
  • Nákup nepriameho materiálu
  • Vyhľadávanie a kontaktovanie nových dodávateľov, získavanie predbežných informácií o kvalite, cene a dodacích možnostiach
  • Vyjednávanie a dohadovanie zmluvných podmienok
  • Analyzovanie cenových ponúk, uzatváranie dodávateľských zmlúv a zadávanie objednávok
  • Dodržiavanie stanovených termínov v súlade s potrebami spoločnosti a plynulého chodu výroby
  • Riadenie, inventarizácia a sledovanie optimalizácie stavu zásob
  • Zabezpečovanie vybavovania reklamácií
  • Reporting