Our Culture and Values sk

 Naša kultúra & hodnoty 

Naši kolegovia definujú našu kultúru. V celej Európe i mimo nej spolupracujú ľudia rôznych národností, krajín, pôvodu a kultúr. Byť súčasťou Groupe FSD znamená byť schopný prispievať nápadmi a prevziať zodpovednosť. Naše hodnoty určujú naše konanie voči našim kolegom, našim zákazníkom, našim dodávateľom a životnému prostrediu. Spoločne stojíme za ambície, transparentnosť, udržateľnosť, profesionalitu, úctu a dôveru.

Naša kultúra & hodnoty

Naši kolegovia definujú našu kultúru. V celej Európe i mimo nej spolupracujú ľudia rôznych národností, krajín, pôvodu a kultúr. Byť súčasťou Groupe FSD znamená byť schopný prispievať nápadmi a prevziať zodpovednosť. Naše hodnoty určujú naše konanie voči našim kolegom, našim zákazníkom, našim dodávateľom a životnému prostrediu. Spoločne stojíme za ambície, transparentnosť, udržateľnosť, profesionalitu, úctu a dôveru.

  • Udržateľnosť & Ambicióznosť


    Našou ambíciou je spolupracovať na udržateľnej existencii a raste našej spoločnosti. Týmto spôsobom dlhodobo zabezpečujeme pracovné miesta a obchodné vzťahy.

  • Dôvera & Rešpekt


    Sme sebavedomým zamestnávateľom pre našich zamestnancov a spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov a dodávateľov. Prejavujeme si navzájom úctu a ctíme naše hodnoty a kultúry.

  • Transparentnosť & Profesionalita


    Transparentnosť a profesionalita v našich procesoch a štandardoch - vnútorných a vonkajších - sú pre nás dôležité. Sme certifikovaní externými poskytovateľmi služieb v rôznych oblastiach.

Udržateľnosť & Ambicióznosť

Našou ambíciou je spolupracovať na udržateľnej existencii a raste našej spoločnosti. Týmto spôsobom dlhodobo zabezpečujeme pracovné miesta a obchodné vzťahy.

Dôvera & Rešpekt

Sme sebavedomým zamestnávateľom pre našich zamestnancov a spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov a dodávateľov. Prejavujeme si navzájom úctu a ctíme naše hodnoty a kultúry.

Transparentnosť & Profesionalita

Transparentnosť a profesionalita v našich procesoch a štandardoch - vnútorných a vonkajších - sú pre nás dôležité. Sme certifikovaní externými poskytovateľmi služieb v rôznych oblastiach.

Sledovať ponuky v tejto kategórii