Our Culture and Values cz

 Naše kultura a hodnoty 

Naši zaměstnanci definují naši kulturu. V celé Evropě i mimo ni spolupracují lidé z různých zemí a různých národností, původu a kultur. Být součástí Groupe FSD znamená mít schopnost přispívat nápady a převzít odpovědnost. Naše hodnoty určují naše konání vůči našim kolegům, našim zákazníkům, našim dodavatelům a životnímu prostředí. Společně stojíme za našimi hodnotami. Těmi jsou: ambice, transparentnost, udržitelnost, profesionalita, respekt a důvěra.

Naše kultura a hodnoty

Naši zaměstnanci definují naši kulturu. V celé Evropě i mimo ni spolupracují lidé z různých zemí a různých národností, původu a kultur. Být součástí Groupe FSD znamená mít schopnost přispívat nápady a převzít odpovědnost. Naše hodnoty určují naše konání vůči našim kolegům, našim zákazníkům, našim dodavatelům a životnímu prostředí. Společně stojíme za našimi hodnotami. Těmi jsou: ambice, transparentnost, udržitelnost, profesionalita, respekt a důvěra.

  • Udržitelnost & Ambice

    Naší ambicí je spolupracovat na udržitelné existenci a růstu naší společnosti. Tímto způsobem  dlouhodobě  zabezpečujeme pracovní místa a obchodní vztahy.

  • Důvěra & Respekt


    Jsme sebevědomým zaměstnavatelem pro naše zaměstnance a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky a dodavatele. Projevujeme si navzájem úctu a ctíme naše hodnoty a kultury.

  • Transparentnost & Profesionalita


    Transparentnost a profesionalita v našich procesech a standardech - vnitřních i vnějších - jsou pro nás důležité. Jsme certifikováni externími poskytovateli služeb v různých oblastech.

Udržitelnost & Ambice

Naší ambicí je spolupracovat na udržitelné existenci a růstu naší společnosti. Tímto způsobem  dlouhodobě  zabezpečujeme pracovní místa a obchodní vztahy.

Důvěra & Respekt

Jsme sebevědomým zaměstnavatelem pro naše zaměstnance a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky a dodavatele. Projevujeme si navzájem úctu a ctíme naše hodnoty a kultury.

Transparentnost & Profesionalita

Naší ambicí je spolupracovat na udržitelné existenci a růstu naší společnosti. Tímto způsobem dlhodobě zabezpečujeme pracovní místa a obchodní vztahy.

Prohlížet pracovní místa v této kategorii