Otisk

Snop Automotive Cologne GmbH
Eiler Str. 3G
51107 Köln
Deutschland

Telefon: +49 221 989 475 0
Email: hris@snop.eu

Výkonní ředitelé: Gerrit Kotterman, Maximilien Pinaire, Susan Talbot

Obchodní rejstřík: AG Köln HR B 47626

 

Zdroje použitých obrázků a grafiky

Fotografie použité na tomto webu jsou buď vlastní produkcí, nebo zakoupené a licencované společností AdobeStock.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů v souladu s čl. 13, 14 GDPR EU

Naše webové stránky mohou být použity bez zadávání osobních údajů. Pro optimální využití webových stránek včetně všech funkcí je ovšem nezbytné shromažďování a zpracování vašich soukromých údajů, které zpracováváme výhradně v souladu s ustanoveními německého a evropského práva na ochranu dat. Níže uvedená ustanovení slouží k poskytnutí informací o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování, využívání a zpracování osobních informací. Osobní údaje uchovává náš poskytovatel služeb na serverech v EU.

Osoba odpovědná za zpracování údajů:

Snop Automotive Cologne GmbH
Eiler Straße 3G
51107 Cologne
Germany

Německo Telefon: +49 221 989 475 0
Email: hris@snop.eu

Kontaktní údaje našeho komisaře ochrany osobních údajů ve společnosti Snop Automotive Cologne GmbH: právník, pan Boris Reibach, na adrese c/o Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB, Adenauerallee 136, 53113 Bonn, Tel.: 0228 / 227226-0, Fax: 0228 / 227226-26, Kontaktní formulář: http://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

 

1. Soubory cookies relace

Naše webové stránky využívají tzv. soubory cookies relace, které jsou v platnosti do uzavření všech oken prohlížeče. Tyto soubory cookies relace potřebujeme ke zpracování vašich dotazů na našich webových stránkách a k tomu, abychom vás navigovali mezi jednotlivými částmi webových stránek. Máme na tom zákonný zájem, neboť bychom naše webové stránky nemohli bez těchto souborů cookies relace tímto způsobem provozovat (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR EU). Pokud nám nechcete umožnit používat soubory cookies, můžete použití souborů cookies blokovat v nastavení vašeho prohlížeče. Naše webové stránky můžete navštívit se zablokovanými soubory cookies, nicméně je nebudete moci plně využívat.

 

2. Serverové protokolové soubory

Váš prohlížeč dále při každé návštěvě přenáší data o přístupu, tzv. serverové protokolové soubory. Používáme je k zajištění zabezpečení našeho systému a vypracování statistik používání. Přenášejí se především informace o čase vašeho požadavku o návštěvu, stránce, z níž jste přišli (odkazující adresa URL), navštívených částech našich webových stránek, vaší adrese IP, objemu dat a vámi používaném typu prohlížeče. Data jsou nezbytná pro zajištění zabezpečení systému, tj. k identifikaci a blokování hackerů. To představuje zákonný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR EU).

 

3. Kontaktování a účet

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost kontaktovat nás, buď prostřednictvím e-mailu a/nebo s využitím kontaktního formuláře. V takovém případě budou vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo a obsah zprávy) ukládány výhradně pro účely ulehčení komunikace s vámi. To představuje zákonný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR EU). Třetím stranám neposkytujeme žádné údaje. Rovněž tyto údaje nespojujeme s žádnými dalšími informacemi, které jsou shromažďovány jinými částmi našich webových stránek.

Navíc vám nabízíme možnost založit si účet. Shromážděné osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, heslo) uchováváme a upracováváme výhradně pro účely zakládání účtu a jeho používání, a to formou neziskové služby (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR EU). Můžete se rozhodnout, zda si váš účet mohou prohlížet další náboroví pracovníci Tower, nebo pouze náboroví pracovníci, které zpracovávají nabídky pracovních míst, o které se ucházíte.

 

4. Upozornění na nabídky pracovních míst

Na našich webových stránkách nabízíme možnost použití funkce „Upozornění na nabídku pracovních míst“. Upozornění na nabídku pracovních míst vás bude osobně informovat e-mailem, jakmile se vyskytne nabídka pracovního místa, která by vás mohla zajímat. Ověřujeme, zda jste vlastníky e-mailové adresy zadané pro používání Upozornění na nabídku pracovních míst. V případě registrace ke službě Upozornění na nabídku pracovních míst uložíme vaši adresu IP a datum a čas vaší registrace jako důkaz pro případ zneužití e-mailové adresy. Dále shromažďujeme a ukládáme informace, které zadáte v souvislosti s Upozorněním na nabídku pracovních míst, nicméně je neposkytujeme třetím stranám ani je nesrovnáváme se stávajícími údaji. Zpracováváme je výhradně v rozsahu nezbytné pro poskytování služby Upozornění na nabídku pracovních míst. Upozornění na nabídku pracovních míst můžete kdykoliv zrušit. Podrobnosti o zrušení najdete v ověřovacím e-mailu, stejně jako v každém upozornění na nabídku pracovních míst.

 

5. Zveřejnění oznámení o volném pracovním místě/žádosti o místo

Veškeré osobní údaje uvedené ve vaší žádosti (jméno, adresa, kontaktní údaje, životopis atd.) budou elektronicky shromážděny a používány pro účely zpracování příslušné žádosti (čl. 88 GDPR; § 26 BDSG). Pokud vaše žádost vyústí v uzavření pracovní smlouvy, údaje od vás získané mohou být uloženy do vašeho osobního spisu pro účely obvyklých organizačních a administrativních procesů v souladu s příslušnými požadavky na ochranu osobních údajů.

Odstranění vašich osobních údajů uchazeče proběhne v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Před trvalým odstraněním vašich osobních údajů uchazeče vás budeme informovat, že tomuto vymazání můžete zabránit přihlášením ke svému účtu. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty propojeným společnostem v rámci EU za účelem zpracování žádosti a náboru a v jednotlivých případech mohou být předány propojeným společnostem se sídlem mimo EU za stejným účelem. To je zákonný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR EU). Zajišťujeme odpovídající úroveň zabezpečení údajů v souladu se standardními smluvními ustanoveními EU pro přenosy údajů mezi společnostmi mimo EU.

 

6. Práva dotčených osob

Pokud jsou používány osobní údaje, které se týkají vás, jako fyzické osoby, máte vůči nám různá práva související s ochranou údajů. V souladu s čl. 15 GDPR EU (a § 34 BDSG) máte právo být informováni o údajích uložených o vaší osobě a jejich původu, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou tyto údaje poskytovány, jakož i o účelu jejich ukládání.

Navíc máte právo na opravu, odstranění nebo omezení (zpracování) vašich osobních údajů v souladu s čl. 16 - 18 GDPR EU (a § 35 BDSG). V souladu s čl. 20 GDPR EU můžete rovněž požadovat přenos údajů jinému odpovědnému orgánu.

Navíc můžete odmítnout další zpracování vašich údajů, pokud vaše údaje zpracováváme na základě zákonného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR EU). V rozsahu, v jakém vaše údaje nezpracováváme pro reklamní účely, je třeba uvést důvod, na které se konkrétní situace zakládá. V případě rozporu nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje od doručení oznámení po dobu šetření a v odůvodněných případech je po ukončení šetření odstraníme (čl. 21 GDPR EU a § 36 BDSG). Váš souhlas se zpracováním údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR EU) můžete kdykoliv odvolat; vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud k tomu nebude existovat zákonný souhlas.

Odmítnutí nebo odvolání nebude mít dopad na přípustnost zpracování údajů v minulosti.

Vaše práva splníme okamžitě a bezplatně.

Obraťte se na nás nebo našeho komisaře pro ochranu údajů; naše kontaktní údaje jsou uvedeny na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

Nakonec, v souladu s čl. 77 GDPR EU máte právo podat stížnost příslušnému kontrolnímu orgánu ochrany údajů.