Print

Snop Automotive Cologne GmbH
Eiler Str. 3G
51107 Köln
Deutschland

Telefoon: +49 221 989 475 0
Email: hris@snop.eu

Zaakvoerder: Gerrit Kotterman, Maximilien Pinaire, Susan Talbot


Handelsregisternummer: AG Köln HR B 47626

 

Bronnen voor de gebruikte afbeeldingen en grafische afbeeldingen

De foto's die op deze website worden gebruikt, zijn eigen producties of zijn gekocht en in licentie gegeven bij AdobeStock.

Data Privacy Beleid

Volgens Art. 13, 14 EU-GDPR

Onze website kan gebruikt worden zonder dat u persoonlijke data invult. Om alle functies van de website te kunnen gebruiken is echter het registreren en verwerken van persoonsgegevens nodig, die we uitsluitend verwerken volgens de Duitse en Europese privacy wetgeving. Hieronder informeren we u over de methodes, omvang en doeleinden van het registreren, bewerken en bewaren van uw persoonlijke gegevens. De ontvangen persoonlijke gegevens worden door onze Service Provider bewaard op servers in de EU.

Verantwoordelijke voor de dataverwerking:

Snop Automotive Cologne GmbH
Eiler Str. 3G
51107 Köln
Deutschland

Telefoon: +49 221 989 475 0
Email: hris@snop.eu

Contactinformatie voor de verantwoordelijke voor databescherming bij Snop Automotive Cologne GmbH: Meester Boris Reibach,  p/a  Scheja und Partner Rechtsanwälte mbB, Adenauerallee 136, 53113 Bonn, Tel.: +49 228 / 227226-0, Fax: +49 228 / 227226-26, Contactformulier: http://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

 

1. Session Cookies

Onze website gebruikt zogenaamde Session-cookies die gelden tot wanneer al uw browser vensters gesloten zijn. Deze hebben we nodig om uw raadpleging van onze website te verwerken en u naar de verschillende onderdelen van de website te verplaatsen. Dit is een "legitiem doeleinde" volgens Art. 6 I 1 f EU-GDPR omdat we de website zonder deze session cookies niet kunnen laten werken. Indien u geen gebruik van cookies wenst toe te laten dan kan u dit blokkeren in uw browser instellingen. U kan ook met geblokkeerde cookies onze website bezoeken, echter met beperkte functionaliteit.

 

2. Server Logfiles

Bovendien verzendt uw browser bij elk bezoek aan een website gegevens over zichzelf en deze bewaren we in de zogenaamde server logfiles. Wij gebruiken deze om de beveiliging van onze systemen te verzekeren en om gebruiksstatistieken te bekomen. In het bijzonder worden het tijdstip van uw bezoek, de site vanwaar u ons bezoekt (Referrer URL), de onderdelen van de site die u bezoekt, uw IP adres, de hoeveelheid data en het type browser waarmee u ons bezoekt aan ons medegedeeld. Dit is noodzakelijk om de beveiliging te garanderen bijvoorbeeld om hackers te identificeren en te blokkeren en is dus een "legitiem belang" volgens Art. 6 I 1 f EU-GDPR.

 

3. Account en Contactgegevens

Op onze website geven we u de mogelijkheid om ons te contacteren via e-mail of een online contactformulier. In geval u hiervan gebruik maakt, worden uw persoonlijke gegevens (uw naam, email adres, adres, telefoonnr, inhoud van uw bericht) enkel bewaard om in contact te treden met u (hetgeen een legitieme reden is volgens Art. 6 I 1 f EU-GDPR). Geen enkel gegeven wordt gedeeld met derde partijen, noch wordt iets uit dit bericht gerelateerd aan informatie die eventueel door andere gedeelten van onze website zijn verzameld.

Wij bieden u ook de mogelijkheid een account aan te maken. We bewaren en verwerken uw gegevens (naam, email adres, paswoord) enkel voor het aanmaken en ter beschikking stellen van de account (als gratis dienst volgens Art. 6 I 1 b EU-GDPR ). U mag aangeven of de accountgegevens zichtbaar zijn voor alle Snop recruiters of enkel voor de recruiter die de vacature beheert voor dewelke u solliciteert.

 

4. Job Alert

We bieden u de functie "Job Alert" aan. Deze functie van onze website informeert u persoonlijk via e-mail wanneer een job waarvoor u in aanmerking komt gepubliceerd wordt.

We controleren of u de eigenaar bent van het email adres welke u ons opgeeft voor het ontvangen van Job Alerts. Wanneer u zich aanmeldt voor Job Alert bewaren we uw IP adres en tijdstip van registratie als bewijs om eventueel misbruik van het email adres te bewijzen. We bewaren ook de gegevens die u ons verstrekt in het kader van Job Alert, doch delen dit nooit met derde partijen en vergelijken het niet met andere bestaande data, maar verwerken ze enkel voor de werking van Job Alert. U kan op elk moment Job Alert annuleren. Details hierover vindt u in de verificatie email en in elke Job Alert.

 

5. Publicatie van vacatures/solliciteren

Alle persoonlijke gegevens in uw sollicitatie (naam, adres, contactgegevens, CV, etc) zullen op elektronische wijze verzameld en bewerkt worden met het oog op het verwerken van uw sollicitatie. (Art. 88 GDPR; § 26 BDSG). Indien uw sollicitatie leidt tot een aanwerving, zal de verzamelde informatie opgenomen worden in uw personeelsdossier voor de normale organisatorische en administratieve processen, dit met inachtname van de wettelijke voorzieningen ivm data privacy.

De persoonlijke gegevens van de sollicitant worden verwijderd volgens de hierop toepasselijke wetgeving. Vooraleer we permanent uw sollicitatiegegevens verwijderen, zullen we u er van verwittigen dat u de verwijdering kan verhinderen door terug in te loggen op uw account (op onze website). Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan verbonden ondernemingen in de EU met het oog op het verwerken voor rekrutering. In uitzonderlijke gevallen kan dit ook worden doorgestuurd naar verbonden ondernemingen buiten de EU voor hetzelfde doel (hetgeen een legitieme reden is volgens Art. 6 I 1 f EU-GDPR). We verzekeren het passend data beveiligingsniveau door toepassing van de EU Standaard clausules in onze interbedrijfs contracten voor data overdracht buiten de EU.

 

6. Rechten van de betrokkenen

Voor zover persoonsgebonden gegevens verwerkt worden die betrekking hebben op u als natuurlijke persoon, hebt u tenopzichte van ons bepaalde rechten.

Volgens Art.15 EU-GDPR en § 34 BDSG hebt u het recht op informatie over welke gegevens over u bewaard worden, de oorsprong van de gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan dewelke deze gegevens overgedragen worden en de reden waarom ze bewaard worden.

Onder Art 16-18 EU-GDPR en § 35 BDSG kan u ook het recht hebben om gegevens te verbeteren, te verwijderen, of de verwerking te laten beperken, en onder Art 20. EU-GDPR kan u de overdracht van de verwerking naar een andere verantwoordelijke verwerker eisen.

U kan eveneens de stopzetting van de verwerking vragen van die gegevens die we verzamelen op basis van ons legitiem belang volgens Art. 6 I 1 f EU GDPR. Echter voor zover wij deze gegevens niet gebruiken voor publicitaire doeleinden moet u dit motiveren door uw persoonlijke situatie. In geval van betwisting zullen wij uw gegevens niet verder verwerken tijdens het onderzoek en zullen we ze verwijderen indien zo besloten na onderzoek (Art. 21 EU-GDPR and § 36 BDSG).

U kan steeds uw toestemming intrekken (Art.6 |1a  EU-GDPR) voor de verwerking van uw persoonlijke gegegevens en dan zullen wij deze niet verder verwerken tenzij er een door de wet voorziene reden is om deze verder te verwerken.

Het weigeren of herroepen van de toestemming doet geen afbreuk aan toelaatbaarheid van de verwerking in het verleden.

Wij passen uw hierboven vermelde rechten onmiddellijk en gratis toe. Wendt u hiervoor tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming waarvan u de contactgegevens vindt bovenaan dit Data Privacy Beleid.

Tenslotte, (volgens Art. 77 EU-GDPR) hebt u het recht om klacht neer te leggen bij de toezicht houdende overheid.